ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ΩΡΑ 18:00