ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ