ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

    ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           Βελεστίνο    08  Μαρτίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ: 3110

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΛΗΡ.: Λάμπρος Αθ. Μπόκας                                        

 Δ/ΝΣΗ: Βελεστίνο                                                                      

 ΤΗΛ.:  2425350223                                                                   

Fax   : 2425022870

lamprosbo@gmail.com

lbokas@0714.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ                                                                                                                               

  • κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ρήγα Φεραίου
  • κ.κ. Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
  • Κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο (Βελεστίνο) και στην αίθουσα συνεδριάσεων , την 19η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 , στην  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, για την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 1ου Διμήνου 2024 (Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023, καθώς και της υπ’ αριθμ. 98 (α.π.8182/26-01-2024) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024,   καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προς συζήτηση θεμάτων, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (e-mail:  epasxos@gmail.com και  lbokas@0714.syzefxis.gov.gr ) έως ένα (1) θέμα ο καθένας, το οποίο αφορά το έργο της Δημοτικής Αρχής .

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προαναφερόμενες διατάξεις.

 

 

                                                                         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

                                               

 

                                                            Χαράλαμπος Στ. Πάσχος    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

1.  Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κος Δημήτριος  Στ. Νασίκας.

 

2.  Αντιδημάρχοι κ.κ.

·         Βλάχος Αθανάσιος

·         Κουντούρη- Καρατζιώλη Λευκή

·         Χατζής Σταύρος

·         Παλληκάρης Δημήτριος

·         Παπαϊωάννου Ιωάννης

·         Σπαθής Χρήστος

·         Τσαλδάρης Σάββας

 

4 –Πρόεδροι Κοινοτήτων κ.κ.

1)     Κοινότητα Βελεστίνου 

Παπατόλιας Γεώργιος  ,

2)     Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών

Ρήγα-Τσαρούχα Αφροδίτη ,

3)     Κοινότητα Αερινού

Ρήγας Ελευθέριος  ,

4)     Κοινότητα Καναλίων

Σανίδας Απόστολος   ,

5)     Κοινότητα Κεραμιδίου

Βλαχόπουλος Ανδρέας ,

6)     Κοινότητα Κερασιάς

Ζήσης Γεώργιος  ,

7)     Κοινότητα Μικρού Περιβολακίου

Παπαζήσης Στέργιος ,

8)     Κοινότητα Περιβλέπτου

Τσιάτσιος Στυλιανός   ,

9)     Κοινότητα Ριζομύλου

Τσόγκαρη – Γουλέτσιου Παναγιώτα,

10)   Κοινότητα Στεφανοβικείου

 Ντάγγαλος Εμμανουήλ .

 

 

3.- Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.

1)     Βουραζέρης Νικόλαος

2)     Κορώνας Ιωάννης

3)     Παπατόλιας Απόστολος

4)     Παπαδάμ Γεώργιος

5)     Γιάτσιος Κωνσταντίνος

6)     Καραβάς Δημήτριος

7)     Κουβάτας Αθανάσιος

8)     Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης

9)     Μωραϊτης Χρήστος

10)   Πανομμάτης Κωνσταντίνος

11)   Σεσκλιώτης Θεοχάρης

 

 

5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πίνακας Ανακοινώσεων , Ιστοσελίδα Δήμου.