ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ