Πρόσκληση για την 6η/2024 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου