ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2024