Πρόσκληση για τη 11η / 2024 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου