ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2024