Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ, η Λευκή Καρατζιώλη – Κουντούρη. Τηλ: 24253-50202

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ο  Ιωάννης Κουβάτας. Τηλ: 24253-50220

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, ο Σταύρος Χατζής. Τηλ: 24253-50226

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ορίζεται ο Αθανάσιος Βλάχος. Τηλ: 24253-50229