Αντιδήμαρχοι

Τέσσερις αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας.
Σύμφωνα με την απόφαση  που υπέγραψε ο νέος δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ –Παιδείας και Πολιτισμού, ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Πρίντζος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Παπαρούνας Χρήστος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, ορίζεται η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ιωάννης Παπαϊωάννου
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Πρίντζος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 Ν.4483/2017, οι κατά τα ανωτέρω ορισθέντες αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου την κατά το Νόμο προβλεπόμενη αντιμισθία.
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχήθηκε στους αντιδημάρχους που ορίστηκαν, καλή δύναμη στη συνέχιση των καθηκόντων τους και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα τους στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.
Από την πλευρά τους οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό τους και δεσμεύτηκαν  πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντά τους, ενισχύοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής.