Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ –Παιδείας και Πολιτισμού, ο Νικόλαος Πρίντζος του Ιωάννη. Τηλ: 24253-50202

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ο  Γιαννακός Ευάγγελος. Τηλ: 24253-50220

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών, ο Μπατζιάκας Ιωάννης. Τηλ: 24253-50226

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, ορίζεται ο  Μακεδών Χρήστος. Τηλ: 24253-50229