Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Νασίκας Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2  Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3  Κορώνας Ιωάννης ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
4  Παλληκάρης Δημήτριος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
5  Παπαρούνας Χρήστος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
6  Σκρίμπας Ιωάννης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
7  Μπατζιάκας Ιωάννης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
8  Χατζοπούλου – Παπανικολάου Βασιλική ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
9  Βλάχος Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10  Γιαννακός Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11  Γάτος Σπυρίδων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12  Κορώνας Λάμπρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13  Παπαϊωάννου Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14  Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15  Πρίντζος Νικόλαος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
16  Ρομφαίας Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
17  Τσεκουροπούλου – Τσουμπέκου Αγγελική ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
18  Χατζής Σταύρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
19  Παπαϊωάννου Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
20  Πάσχος Χαράλαμπος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
21  Κουντούρης Παναγιώτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
22  Κουσκουρίδας Μιχαήλ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
23  Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24  Πανομάτης Κωνσταντίνος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25  Πρασσάς Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
26  Πρίντζου – Βισβίκη Αρετή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
27  Κουραβέλας Ευθύμιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
28  Παρσάς Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ