Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Νασίκας Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2  Βλάχος Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Βουραζέρης Νικόλαος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4  Γιαννακός Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5  Κοντοκλώτσης Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6  Κορώνας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
7  Κουβάτας Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8  Κουβάτας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9  Κουντούρη-Καρατζιώλη Λευκή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10  Κουσκουρίδας Μιχαήλ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11  Μακεδών Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12  Μαργαριτόπουλος Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13  Μπατζιάκας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14  Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15  Μωραϊτης Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
16  Παπαδάμ Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
17  Παπαϊωάννου Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
18  Παπαϊωάννου Ιωάννης ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
19  Παλληκάρης Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
20  Πανομμάτης Κωνσταντίνος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
21  Παπαρούνας Χρήστος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
22  Παπατόλιας Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
23  Παρσάς Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24  Πάσχος Χαράλαμπος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25  Πρίντζος Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
26  Σεσκλιώτης Θεοχάρης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
27  Χατζής Σταύρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
28  Χατζοπούλου-Παπανικολάου Βασιλική ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ