Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Νασίκας Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2  Βλάχος Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3  Βουραζέρης Νικόλαος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4  Γιαννακός Ευάγγελος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
5  Κοντοκλώτσης Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6  Κορώνας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
7  Κουβάτας Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8  Κουβάτας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
9  Κουντούρη-Καρατζιώλη Λευκή ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10  Κουσκουρίδας Μιχαήλ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11  Μακεδών Χρήστος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
12  Μαργαριτόπουλος Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13  Μπατζιάκας Ιωάννης ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
14  Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15  Μωραϊτης Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
16  Παπαδάμ Γεώργιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
17  Παπαϊωάννου Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
18  Παπαϊωάννου Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
19  Παλληκάρης Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
20  Πανομμάτης Κωνσταντίνος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
21  Παπαρούνας Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
22  Παπατόλιας Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
23  Παρσάς Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24  Πάσχος Χαράλαμπος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25  Πρίντζος Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
26  Σεσκλιώτης Θεοχάρης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
27  Χατζής Σταύρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
28  Χατζοπούλου-Παπανικολάου Βασιλική ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ