Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Νασίκας Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2  Βλάχος Αθανάσιος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3  Βουραζέρης Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
4  Γιαννακός Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5  Κοντοκλώτσης Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6  Κορώνας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
7  Κουβάτας Αθανάσιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
8  Κουντούρη-Καρατζιώλη Λευκή ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
9  Κουσκουρίδας Μιχαήλ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
10  Μακεδών Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11  Μαργαριτόπουλος Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
12  Μπατζιάκας Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13  Μπαρτζιάλης Μαργαρίτης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
14  Μωραϊτης Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
15  Νέμτσας Γεώργιος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
16  Παπαδάμ Γεώργιος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
17  Παπαϊωάννου Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
18  Παπαϊωάννου Ιωάννης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
19  Παλληκάρης Δημήτριος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
20  Πανομμάτης Κωνσταντίνος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
21  Παπαρούνας Χρήστος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
22  Παπατόλιας Απόστολος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
23  Παρσάς Ευάγγελος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
24  Πάσχος Χαράλαμπος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25  Πρίντζος Νικόλαος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
26  Σεσκλιώτης Θεοχάρης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
27  Χατζής Σταύρος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
28  Χατζοπούλου-Παπανικολάου Βασιλική ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ