Αίτημα – έκκληση Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, κ. Δημητρίου Νασίκα προς κάθε αρμόδια αρχή σχετικά με τις εργοταξιακές παροχές ρεύματος στον οικισμό Βένετο

Αίτημα – έκκληση Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, κ. Δημητρίου Νασίκα προς κάθε αρμόδια αρχή σχετικά με τις εργοταξιακές παροχές ρεύματος στον οικισμό Βένετο

14538913312008749451
Ο οικισμός Βένετο υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και με το Π.Δ. του 1980 (ΦΕΚ 374/04-07-1980) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών της περιοχής του Πηλίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως….», επιβλήθηκε η επικάλυψη στέγης των κατοικιών να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με πλάκες Πηλίου, καθώς τοποθετήθηκε στην ομάδα ΙΙ και αποκλείστηκε η επικάλυψη με βυζαντινά και ρωμαϊκά κεραμίδια.
Με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 1577/1985 και ενόψει της τότε τροποποίησης του Π.Δ περί παραδοσιακών οικισμών ζητήθηκε από τα κατά τόπους Κοινοτικά ή Δημοτικά Συμβούλια και σε διάστημα δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος και κατόπιν να αποστείλουν τη γνωμοδότηση τους στο ΥΠΕΧΩΔΕ για γνωστοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε χωριού. Οι τότε αρμόδιοι φορείς δεν απέστειλαν καμία γνωμοδότηση. Στις 16-05-1997 με το υπ’ αριθμ. Γ’85185/16-05-1997 Π.Δ. τροποποιήθηκε το αρχικό Π.Δ. του 1980 αλλά το Βένετο παρέμεινε στην ομάδα ΙΙ.
Σήμερα, ο οικισμός αποτελείται από 160  κατοικίες περίπου από τις οποίες μόνο οι εννέα έχουν επικάλυψη στις σκεπές με πλάκες Πηλίου ενώ οι 151 έχουν επικάλυψη με κεραμίδια. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι από τις 151 κατοικίες οι 19 περίπου έχουν προσωρινή εργοταξιακή παροχή ρεύματος, λόγω της μη εφαρμογής των όρων δόμησης (επικάλυψη με πλάκες Πηλίου) ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες 132 ιδιοκτησίες έχουν κανονική παροχή ρεύματος, καθώς θεωρούνται σύννομοι (αν και χρησιμοποιούν και αυτοί κεραμίδια).
Με βάσει τα ανωτέρω το 90% των κατοικιών του οικισμού Βένετο είναι επικαλυμμένες με κεραμίδια. Ο διαχωρισμός, όμως, που αναφέρθηκε σχετικά με τη χρήση ρεύματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συμβίωσης και συνύπαρξης μεταξύ των κατοίκων.
Το 1950 λόγω της καταστροφής των κατοικιών από τους Γερμανούς, το ίδιο το Κράτος προσέφερε στους κατοίκους για την επισκευή των ιδιοκτησιών τους μόνο κεραμίδια. Επίσης, τα κοινοτικά κτίρια, όπως είναι το σχολείο, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, είναι επικαλυμμένα με κεραμοσκεπές.
Με τη δεινή οικονομική κατάσταση δημιουργούνται προβλήματα ως προς την αγορά πλάκας Πηλίου για περαιτέρω ανοικοδόμηση νέων κατοικιών. Οι ιδιοκτήτες των ήδη υπαρχουσών κατοικιών ζουν κάθε χρόνο με το φόβο του κινδύνου για οριστική διακοπή της ηλεκτρικής παροχής του ρεύματος, εάν δε δοθεί ετήσια παράταση από τις Υπηρεσίες του Νομού, ενώ έχουν δαπανήσει αρκετά χρήματα για την κατοικία τους. Οι κάτοικοι του Βένετου ζουν υπό αυτό το καθεστώς τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια.
Η τέως Κοινότητα Κεραμιδίου Ν. Μαγνησίας, όπου υπαγόταν διοικητικά και κατόπιν ενεργειών και πρωτοβουλιών του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Βενετιωτών, έλαβε ομόφωνα την με αριθμό 32/2007 απόφασή της, κρίνοντας ότι θα πρέπει να ενταχθεί το Βένετο στην ομάδα III, δηλαδή στην ομάδα που επιτρέπει την επικάλυψη των σκεπών (και) με κεραμίδια. Η ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ακολούθως, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μαγνησίας αποφάσισε κατόπιν της υπ’αριθμ. Πρωτοκόλλου 3099/13.01.2007 Εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος της Πολεοδομίας Μαγνησίας, αποφάσισε ομόφωνα με την με αριθμό 122/19.11.2007 απόφασή του, την ένταξη του χωριού μας στην ομάδα ΙΙΙ, δηλαδή στην ομάδα που επιτρέπει την επικάλυψη των σκεπών και με κεραμίδια.
Πριν τη λήψη των ανωτέρω αποφάσεων, με πρωτοβουλία του Συλλόγου και με τη βοήθεια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, συντάχθηκε τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας του χωριού συνοδευόμενη από αεροφωτογραφία του έτους 1976, όπου αποδεικνύει πλήρως τους ισχυρισμούς των κατοίκων και ταυτόχρονα διευκολύνει το έργο της Δικαιοσύνης ως αναφορά τα απαιτούμενα κριτήρια για την τροποποίηση που έθετε η υπ’ αριθμ. 43/2004 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. – Τμήμα Ε’.
Επειδή σε καμία περίπτωση η διάταξη που επιβάλει την επικάλυψη των κατοικιών με πλάκες Πηλίου δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής.
Επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε η φυσιογνωμία, ούτε η ταυτότητα του χωριού με την αλλαγή της υπάρχουσας απαγόρευσης, καθώς το χωριό βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του ορεινού όγκου προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους, στα διοικητικά όρια του Νόμου Μαγνησίας και Λαρίσης και δεν βρίσκεται στον κύριο όγκο των χωριών του Πηλίου ώστε να αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα αυτού.
Επειδή το οδικό δίκτυο επικοινωνίας με τον Βόλο δεν σχετίζεται με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες των χωριών του Πηλίου. Το Βένετο έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως η επικάλυψη του συνόλου των κατοικιών με κεραμίδια και όχι με πλάκες Πηλίου.
Επειδή το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εσφαλμένα απέρριψε με την υπ’ αριθμ. 43/2004 Γνωμοδότηση του την προτεινόμενη τροποποίηση  του με αριθμό 11.06.1980 Π.Δ., δίχως να ελεγχθεί η διαφορετικότητα του χωριού.
Αιτούμαι την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών προς τον αποχαρακτηρισμό του χωριού Βένετο ως παραδοσιακός οικισμός της ομάδας ΙΙ και να επιτραπεί η επικάλυψη της στέγης των κατοικιών με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια ενόψει και των επικείμενων τροποποιήσεων του αρχικού ΠΔ περί προστασίας των όρων δόμησης του Πηλίου