Πρόσκληση σε ημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσκληση σε ημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με το Δήμο Ρήγα Φεραίου και το Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα στο Βελεστίνο, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στις 11:00 στο κτίριο του ΕΠΑΛ Βελεστίνου (Επαγγελματικό Λύκειο) με θέμα:
ΟΣΔΕ 2017 – Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2017.

Εισηγήσεις
• Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017
• Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση – Λάθη – Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής
Από το Δήμο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11:00 – 11:15
Προσέλευση
11:15 – 11:30
Χαιρετισμός – Εισαγωγή
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
11:30 – 11:45
Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017
Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
11:45– 13:00
Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση
Λάθη – Παραλείψεις – Συμβουλές – Σημεία Προσοχής
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Τσακνάκης Πέτρος – Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
Ζαρμακούπης Κων/νος – Ελεγκτής Κτηνίατρος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος
13:00-13:30
Ερωτήσεις – Συζήτηση