Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου θα προβεί στη χορήγηση 15 υποτροφιών σε φοιτητές του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου θα προβεί στη χορήγηση 15 υποτροφιών σε φοιτητές του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου θα προβεί στη χορήγηση 15 υποτροφιών σε φοιτητές της περιοχής μας για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Φοιτητές που πέρυσι έτυχαν υποτροφίας θα πρέπει να προσκομίζουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει εκ νέου αξιολόγηση από την επιτροπή, καθώς επίσης και βεβαίωση προόδου από την σχολή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι δημότες του Δήμου Ρήγα Φεραίου μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 28-08-2017 έως και 10-09-2017 στο ΚΕΠ Βελεστίνου και ώρες 08.00-14.00.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:
Του αιτούντα (φοιτητή):1. Αίτηση, 2. Ταυτότητα, 3 Βεβαίωση Α.Φ.Μ, 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας,
5. Βεβαίωση Σχολής, 6. Βεβαίωση Προόδου (για φοιτητές που έχουν, ήδη, λάβει υποτροφία το προηγούμενο έτος,
7. Βεβαίωση Οικογενειακής Μερίδας
Των γονέων: 1. Εκκαθαριστικό 2017, 2. Ε1 2017, 3. Ε2 2017, 4. Ε3 2017, 5. Ε9 2017 (Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν και για τους δύο γονείς)
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ. :
1. 2425024290, ΚΕΠ Βελεστίνου, Αρμόδια Υπάλληλος, Καλαμπακιώτη Μαλάμω
2. 6973373794, Νικόλαος Πρίντζος, Δημοτικός Σύμβουλος.