ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Η  ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου έχει θέσει ως στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Ήδη, έχουν δρομολογηθεί και βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης 3 μεγάλα έργα:

  • Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Αγίου Γεωργίου – Αερινού και αγωγών μεταφοράς
  • Η τηλεμετρία
  • Η ύδρευση της Τ.Κ Κεραμιδίου

Σχετικά με το πρώτο από τα παραπάνω έργα, τα δίκτυα συλλογής ακαθάρτων του Αγ. Γεωργίου και Αερινού είναι δίκτυα βαρύτητας και θα αποχετευτεί σε αυτά το σύνολο των οικισμών που ανέρχεται για τον Αγ. Γεώργιο σε περίπου 356 στρ. και για τον οικισμό του Αερινού σε 211 στρ. στα οποία έχει θεωρηθεί ενιαία πυκνότητα δόμησης. Το δίκτυο ακαθάρτων του Αγ. Γεωργίου αποτελείται από ένα κεντρικό συλλεκτήρα (Σ4) και έναν αριθμό από πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στον συλλεκτήρα. Αντίστοιχα το δίκτυο ακαθάρτων του Αερινού αποτελείται από δύο κεντρικούς συλλεκτήρες τους αγωγούς 1 και 2 και έναν αριθμό από δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στους συλλεκτήρες.

Επίσης, η τηλεμετρία είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία επικοινωνίας μέσω της οποίας συλλέγονται δεδομένα, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, από απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία και μεταδίδονται στην οθόνη του χρήστη. Με την τηλεδιαχείριση δύναται σε πραγματικό χρόνο να ελέγχονται και να εντοπίζονται προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και στις γεωτρήσεις, αλλά επίσης σε πραγματικό χρόνο ελέγχονται ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Η απομακρυσμένη διαχείριση έχει προφανή οφέλη για την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί όπως άμεση ενημέρωση, διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών, περισσότερος χρόνος για αντίδραση και ανταπόκριση, εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ» έχει ως φυσικό αντικείμενο την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου αμιαντοσωλήνων με αγωγούς από PE τρίτης γενιάς, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών προς τους καταναλωτές. Η διέλευση των αγωγών θα γίνει μέσα από το οδικό δίκτυο της κοινότητας.  Η διαδρομή των αγωγών επιλέχθηκε με στόχο τον εύκολο έλεγχο και επισκευή σε τυχόν βλάβη του δικτύου αλλά και την εύκολη μελλοντική επέκταση προς σημεία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υδροδότηση. Συγχρόνως κατά την κατασκευή λόγω των εναλλαγών που παρατηρούνται στην κλίση του φυσικού εδάφους υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή όπου απαιτείται διατάξεων αερεξαγωγής ή εκκένωσης.

Η καθημερινότητα των δημοτών είναι το πρώτο μέλημα της δημοτικής αρχής. Στον τομέα της ύδρευσης τόσο ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡΦ όσο και το τεχνικό προσωπικό εργάζονται ασταμάτητα για να φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

            Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες τόσο των τεχνικών της υπηρεσίας αλλά και των μελών της διοίκησης προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθημερινά αιτήματα των δημοτών (αποκαταστάσεις βλαβών, νέες παροχές).

Από τα πλέον σημαντικά έργα που έγιναν με ίδιους πόρους και εργασία των εργαζομένων της υπηρεσίας είναι η απομόνωση στο Βελεστίνο όλου του παλαιού δικτύου ύδρευσης που ήταν κατασκευασμένο από αμίαντο. Οι κάτοικοι του Βελεστίνου στο σύνολό τους απολαμβάνουν νερό άριστης ποιότητας μέσω σωλήνων πολυαιθυλενίου και PVC. Η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου θα μειώσει τις πολλαπλές βλάβες που προκαλούνταν στο δίκτυο καθώς και τις απώλειες σε πόσιμο νερό.

Τις προσεχείς ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και στον οικισμό του ΠΕΒ.

Η κατασκευή νέων φρεατίων για σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο είναι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο καθημερινό πρόγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡΦ, κ. Κορώνας Ιωάννης δήλωσε σχετικά : « Η δέσμευση για παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης, υλοποιείται καθημερινά. Η ΔΕΥΑΡΦ προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των δημοτών άμεσα. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης είναι από τα πιο σημαντικά και υπεύθυνα αντικείμενα. Με γνώμονα το αίσθημα ευθύνης  εργαζόμαστε ασταμάτητα και είμαστε κοντά στους δημότες».

Add Comment