3η / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 μ.

3η / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε  στην  3η / 2020 , Δια Περιφοράς (με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 , Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει, την  Δευτέρα  23η  Μαρτίου  2020  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 , του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 25/2020, 41/2020 & 42-2020)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 14/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΦ , με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.) .
 3. Λήψη απόφασης για την Τουριστική προβολή του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (ΑΟΕ 37/2020)
 4. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικών αγρών της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φερών, για την πενταετία 2020-2025. (05-2020 Απόφαση Κοινότητας Αγίου Γεωργίου) .
 5.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
 6. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότισσας από τη Χλόη Βελεστίνου .  (Απόφαση Κοινότητας Βελεστίνου 06-2020) .
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε ημερομίσθια , μηνών Απριλίου   και  Μαϊου  2020 , για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, σύμφωνα  µε το άρθρο 210 Ν. 3584/2007 και την περίπτ. κ της § 2 του άρθρου 12 του  Ν. 4071/2012.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ  

Add Comment