ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΕΑ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΕΑ  & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Στο πλαίσιο της πανδημίας και των μέτρων της πολιτικής προστασίας ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα προβεί σε καταγραφή – επικαιροποίηση των μονίμων κατοίκων ΑΜΕΑ  και των ατόμων με χρόνια νοσήματα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας .

Είναι σημαντικό για την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου να είναι γνωστό ανά τοπική κοινότητα & να γνωρίζουμε  τα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (νεφροπαθείς, ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιολογικά προβλήματα, κινητικές αναπηρίες  κλπ) ώστε να υπάρχει η υποστήριξη  αν χρειαστεί.

Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι γνωρίζει τα περισσότερα άτομα του Δήμου μας αλλά θα θέλαμε να υπάρχει πλήρη καταγραφή των ατόμων ώστε αν παραστεί  ανάγκη να μπορούν να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.

Η χαρτογράφηση θα είναι μικτή για όλα τα άτομα με ειδικές δεξιότητες και όσοι εγγράφονται θα ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους, μιας και πολλές φορές μπορεί να μην γνωρίζουν τις παροχές που δικαιούνται ανάλογα με την πάθηση τους.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2425023794

Add Comment