ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και ως Δήμαρχος του Δήμου Ρήγα Φεραίου επισκέφθηκα σήμερα το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Η επίσκεψή μου αποσκοπούσε στο να παραδώσω υγειονομικό υλικό πρώτης ανάγκης που θα βοηθήσει άμεσα τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΚΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, οι οποίοι μάχονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γίνεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ. Η προμήθεια το υγειονομικού υλικού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το διοικητή της 5ης ΥΠΕ και στη συνέχεια η διανομή έγινε σε όλα τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Add Comment