ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #1.750.000# ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ #1.750.000# ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου προσπάθησε με ευγενικό τρόπο να υπενθυμίσει στους καταναλωτές που έχουν οφειλές σχετικά με τα τέλη ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ότι θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν.

Σεβόμενη την οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς και τις επιπτώσεις της πανδημίας από τον Covid-19 η ΔΕΥΑΡΦ έδειξε ανοχή όσον αφορά την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης καθώς και την τήρηση των διακανονισμών ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της.

Η είσοδος στην κανονικότητα σηματοδοτεί και την επιστροφή στις υποχρεώσεις. Η ανοχή της επιχείρησης έχει πλέον εξαντληθεί καθώς η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται  είναι πάρα πολύ δυσμενής. Οι συσσωρευμένες οφειλές των δημοτών, των κτηνοτρόφων και των χρηστών του αρδευτικού δικτύου ανέρχονται στα 1.750.000,00 ευρώ. Η ΔΕΥΑΡΦ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές λειτουργικές δαπάνες.

Επειδή όμως η ΔΕΥΑΡΦ είναι μια επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται το πολυτιμότερο αγαθό «το νερό» δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να βρει λύση στο οικονομικό της πρόβλημα.

Η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών είναι η μοναδική λύση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών. Για το λόγο αυτό όσοι οφείλουν τέλη ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ή έχουν προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους παρακαλούνται να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι 31/5/2020.

Από 1η Ιουνίου 2020 η ΔΕΥΑΡΦ  θα προβεί στην διακοπή των παροχών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης όσων αμελήσουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η συγκεκριμένη λύση είναι μονόδρομος.

Φροντίστε ώστε να μη λείψει από κανέναν το νερό. Είναι υποχρέωση όλων.

Add Comment