ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Τ.Μ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Τ.Μ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                   Βελεστίνο, 18-06-2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Τ.Μ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενημερώνει τους δημότες ότι:

Στις 30 Ιουνίου 2020 λήγει η προθεσμία δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησιών, κατοικιών και επαγγελματιών περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τον δήμο, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου με την προσκόμιση φωτ/φου λογαριασμού ρεύματος και Ε9.

Πληροφορίες στο γραφείο Εσόδων : 2425350218.

Add Comment