ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ                                                        Βελεστίνο, 21-08-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ:

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

               Η Δημοτική Αρχή θέλοντας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, προχωράει στον καθαρισμό και στην ανάδειξη οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 2500τμ2 περίπου το οποίο βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Βελεστίνου στη θέση “Ταμπάχανα”. Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής αρχής είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και την σύμφωνη γνώμη της.

                Η συγκεκριμένη έκταση εδώ και δεκαετίες ήταν υποβαθμισμένη με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πυκνή βλάστηση και δυσκολία πρόσβασης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Γι αυτό το λόγο σήμερα οραματιζόμαστε την ανάπλαση και τον καθαρισμό της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη των παλαιών υδραυλάκων οι οποίοι μέσω της Υπέρειας Κρήνης εκτός του ότι άρδευαν μια έκταση χιλιάδων στρεμμάτων αποτέλεσαν και το μέσο για την ανάπτυξη δεκάδων βιοτεχνιών, όπως νερόμυλοι, μαντάνια και ντριστέλες, οι οποίες συνέβαλλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που θα μπορούσαν σήμερα να αποτελέσουν πόλο επίσκεψης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας, δήλωσε σχετικά:

                Αποτελεί όραμα της Δημοτικής Αρχής η ανάδειξη των παλαιών υδροκίνητων εργαστηρίων του Βελεστίνου, τα  οποία συνθέτουν ένα πολιτισμικό τοπίο του οποίου η ανάδειξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή του τόπου μας καθώς και την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ξεκινώντας την υλοποίηση αυτού μας του στόχου αναδεικνύουμε τους παλαιούς υδραύλακες της Υπέρειας Κρήνης που διέρχονται από τη δημοτική έκταση “Ταμπάχανα” και δεσμευόμαστε ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την μελέτη και την επίτευξη αυτού του στόχου μας. Τέλος η πόλη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, διασκεδάζουμε πρέπει να είναι βιώσιμη και φιλική προς εμάς και τα παιδιά μας, να διευκολύνει και να μην επιβαρύνει την καθημερινότητά μας. Έχουμε δικαίωμα στους χώρους πρασίνου και αναψυχής και στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί κεντρικό άξονα κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να μεριμνά συνεχώς για τη δημιουργία καινούργιων χώρων πρασίνου και αναψυχής, την ανάπλαση, συντήρηση και τη φροντίδα των υπαρχόντων. Τούτο όμως δεν αρκεί. Συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μας. Αναπτύσσουμε περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση, υιοθετούμε φιλική προς το περιβάλλον στάση ζωής, κάνουμε λελογισμένη χρήση των διαφόρων πηγών ενέργειας, εφαρμόζουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλάζουμε νοοτροπία! 

                Η καθαριότητα είναι δείκτης πολιτισμού της πόλης και των ανθρώπων της. Μία πόλη καθαρή, πέρα από αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά, δείχνει ότι σέβεται και προστατεύει τη δημόσια υγεία. Η καθαριότητα δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του δήμου. Ο πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός της προσπάθειας για να είναι και να διατηρείται η πόλη καθαρή. Πρέπει να σέβεται τον δημόσιο, τον κοινόχρηστο χώρο, όπως ακριβώς τον ιδιωτικό. Η προσπάθειά μας αυτή θα συνεχιστεί σε όλους τους δημοτικούς χώρους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ρήγα Φεραίου.Add Comment