ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ, ΧΕΙΡ. ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Δ.ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΟΧ1.2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Add Comment