ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος, Δημήτριος Νασίκας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – Τοπικής Ανάπτυξης κ.Γιαννακός Ευάγγελος, η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Λουφοπούλου Γλυκερία και οι Προϊσταμενοι της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, κ.Χρόνης Θωμάς και κ.Γιάτσιος Κωνσταντίνος. Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα μέτρα τα οποία θα προταθούν στην οικονομική επιτροπή προς ψήφιση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας δυσμενούς κατάστασης και την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των μισθωτών πολιτών, που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια.

Add Comment