Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «Αγροτική οδός στη Δ.Ε Κάρλας Δήμου Ρήγα Φεραίου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «Αγροτική οδός στη Δ.Ε Κάρλας  Δήμου Ρήγα Φεραίου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «Αγροτική οδός στη Δ.Ε Κάρλας  Δήμου Ρήγα Φεραίου (Τμήμα Στεφανοβίκειο – Ριζόμυλο – Επαρχ. Οδός Ριζόμυλου-Καναλίων)»  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035990901    

More info